Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulan yazımız

Yerli Araç Hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Öneri Yazımız.

 13 Ocak 2014

NOT: Bu ciddi bir teklif olduğu için sitemizde (www.kummucit.com ) devamlı yayımlanacaktır.
Bilim ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık Bey’e,
11.03.2014 Sabahı Ülke Tv’de Sizin Elektrikli yerli araba yapım haberiniz yayımlandı. Sayın Bakanımız 100 Milyon TL. Elektrikli araba yapımı için kaynak ayırdığınızı belirttiniz.
Sayın Bakanımız sakın bu hataya düşmeyin! 
Bir önceki Bakanımızı da bu konuda uyarmıştım. 
Sayın Bakanımız; Bilim dediğiniz zaman Türkiyede akla gelecek tek kişi benim. Hatta dünyada bilim denildiği zaman akla ilk gelen kişi benim olmam lazım iken maalesef adımın HANS yerine HASAN olması birde Türkiye Vatandaşı olmam ülkemizin büyük şanssızlığıdır. 
Sayın Banımız; benim internet sitesine (www.kummucit.com ) girmenizi, dikkatlice okumanızı ve incelemenizi sizden istiyorum. Şayet daha önce girip okumuş olsaydınız asla 100 milyon TL’yi çöpe atmaya vicdanınız elvermezdi. 
Sayın Bakanımız; Yerli araba demek en az % 51’i bağımsız olması gerekmektedir. Yani % 51 parçası Türk İcatı olması gerekmektedir. Aksi halde bu arabaya yerli diyemeyiz. Sayın bakanımız sizi öyle yada böyle ikna etmiş olabilirler. Lütfen beni davet edin, ben sizden bu arabanın binde bir parçasının dahi yerli olmadığını açık ve net ispatlayabileceğimi bilmenizi istiyorum. Yapılacak olan tekşey bir benzer araba yapmaktır. Biliyorsunuz ki Türkiye’deki tüm üretimler bi,r benzer üretimlerdir. Bir benzer alet demek, üçüncü dördüncü sınıf sorunlu aletlerdir. Bir benzer üretimler standart dışı olduğu için daima ihracata yönelik değil iç piyasaya yönelik üretimlerdir.
Sayın Bakanımız; Sizin öyle bir araba icat etmeniz gerekir ki, bir önceki icat edilen bütün arabalardan her yönüyle üstün olması gerekir. Bu sayede dünya pazarında rekabetsiz satış yapmanız gerçekleşir. En önemlisi Patent kanunlarına dokunmadan kendi patentlerinizle tamamen yeni ve üstün bir araba yapmanız gerekmektedir.
Sayın Bakanımız; İşte böyle bir yerli araba icatını çıkaracak kişi de maalesef benim. Bu arabayı 3 milyon TL’ye bir sene içinde test sürüşlerine çıkartırım. İkinci yıl tüm parçalarının ARGE’sini tamamlarım. Üçüncü yıl seri üretim kalıplarını tamamlayıp üretime hazırlarım.
Yukarıda Vaat ettiğim tüm sözlerin bana ait olduğunu ve herhangi bir yalan yanlış söylemlerim halinde sorumlu olduğumu beyan ediyorum. 
Aynı zamanda devletin bütçesinden çıkar-menfaat sağlama gibi bir gayemin olması halinde bir başkasına verilen cezanın yüz katının bana verilmesini bizzat kabul ediyorum. Saygılarımla…
Hasan KUM
Kumoğlu Çiftliği / Yeşilova Köyü
Gölyaka / DÜZCE